fido7.su.hamradio

 Alexander Maevskiy
 Alexander Konosevich
 Виктоp Яшенков
 Yurik Tolokonnikov
 Alexander Konosevich
 Oleg_Zhuk
 Serge Zhavoronkoff
 Manakov Anatoly
 Sergej Ievkov
 Oleg_Zhuk
 Igor Degtjarjov
 Arkady Grikurov
 Andrei Kopanchuk